Opleidingen

Alert is goed in het opzetten en verzorgen van opleidingen en trainingen die specifiek zijn toegesneden op uw organisatie. Denk hierbij aan werken op hoogte, werken met gevaarlijke stoffen, toolbox meetings, enzovoort. Alert biedt daarnaast diverse standaard opleidingen op het gebied van veiligheid, zoals VCA, EHBO en BHV. Wij verzorgen onze opleidingen samen met deskundige partners.

Maatwerk trainingen en workshops

Alert organiseert specifieke trainingen en workshops die toegesneden zijn op de werkprocessen binnen uw organisatie. Zo worden uw medewerkers bewust gemaakt van de specifieke risico’s die gelden binnen uw branche.

Door de jarenlange ervaring van onze medewerkers is er veel kennis van complexe processen, en de veiligheidsrisico’s die hieraan verbonden zijn, binnen een groot aantal branches. Voorbeelden hiervan zijn de (chemische) industrie, bouw en productie. Al onze veiligheidskundigen zijn begonnen in de uitvoering en zijn jaren later doorgegroeid naar het vak van veiligheidskundige. Dit maakt dat ze weten hoe het er aan toe gaat op de werkvloer en daardoor kunnen ze op de juiste manier het gesprek aangaan met uw medewerkers.

Volgens Alert draait het allemaal om bewustwording van de risico’s in het werk en door hier op een concrete manier invulling aan te geven zal het uw medewerkers aanspreken. Wij zijn in staat om uw wensen te vertalen naar een training of workshop die past bij uw organisatie en medewerkers.

Opleiding gasmeetdeskundige

Opleiding gasmeetdeskundige

Mensen die in besloten ruimten werken hebben te maken met risico’s als vergiftiging (op korte of lange termijn), verstikking en verbranding. Een besloten ruimte kan pas veilig worden opengemaakt en betreden als zich daarin geen giftige of explosieve damp- en luchtmengsels meer bevinden en er voldoende (minimaal 19% volume) zuurstof aanwezig is. Omdat veel gassen reukloos zijn, moet altijd gebruik worden gemaakt van meetinstrumenten voor gasdetectie.

Lees meer...

Training werken met valbeveiliging

Training werken met valbeveiliging

Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden hebben we natuurlijk altijd (in meer of mindere mate) te maken met risico’s. De veiligheidskundige van Alert onderkent deze risico’s en neemt deze waar mogelijk weg reduceert ze tot een minimum. Binnen deze werkzaamheden vallen een aantal zaken eigenlijk direct in een “hogere risicoklasse”. Een daarvan is werken op hoogte.

Lees meer...

Opleiding mangatwacht besloten ruimten

Opleiding mangatwacht besloten ruimten

Tijdens deze opleiding wordt duidelijk gemaakt wat verwacht wordt van een mangatwacht c.q. veiligheidswacht die ingezet wordt bij het betreden van besloten ruimten. Ook wordt aandacht besteed aan de vereiste veiligheidregels die hierbij van kracht zijn met de te nemen maatregelen alvorens een betreding toe te staan. Examinering is conform SSVV.

Lees meer...

Opleiding werken met gevaarlijke stoffen

Opleiding werken met gevaarlijke stoffen

In onze maatwerkopleiding Gevaarlijke Stoffen behandelen we diverse onderwerpen. Een belangrijk onderdeel is de herkenning van de verschillende gevaarlijk stoffen.

Lees meer...

Toolbox meetings

Toolbox meetings

Toolbox meetings kunnen op verzoek van de klant worden verzorgd op een locatie naar wens. Er zijn een aantal standaard toolbox meetings waarbij elk onderwerp dat te maken heeft met veiligheid aan bod kan komen. Daarnaast kunnen uw eigen medewerkers input leveren of kunt u een actueel onderwerp op veiligheidsgebied wat meer aandacht geven.

Lees meer...

BHV-opleidingen (incl. AED)

BHV-opleidingen (incl. AED)

Om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken, is ieder bedrijf verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te regelen. Bedrijfshulpverleners zorgen dat er snel en effectief hulp wordt geboden bij incidenten, zo nodig totdat brandweer, ambulance en politie zijn gearriveerd. Iedere werkgever moet zorgen dat de deskundige bijstand op het gebied van BHV is geregeld.

Lees meer...

EHBO-opleidingen

Tijdens de EHBO-cursussen leert u op een verantwoorde wijze de eerste hulp te verlenen bij  kleine of grotere ongelukken of als iemand in uw omgeving onwel wordt. U leert te durven handelen en gerust te stellen en zorgt ervoor dat het letsel niet erger wordt totdat de professionele hulpverlener komt. U kunt bij ons een EHBO basis opleiding volgen en ook bent u bij ons aan het juiste adres voor de jaarlijkse herhalingen.

Lees meer...

VCA-opleidingen (basis + VOL)

De Arbo-wet stelt dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid van derden die zich op het bedrijf bevinden. Opdrachtgevers kunnen daarom eisen dat uw personeel beschikt over het diploma Basisveiligheid VCA. Daarnaast kan een diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende gevraagd worden.

Lees meer...

Bezoek onze shop

Contact

Vestiging Delfzijl
Heemskesweg 4
9936 HG Delfzijl
T. 0596 - 61 77 61

KvK nummer 02067335
BTW nummer NL820584678B01

Neem contact op

Neem contact op

U heeft niet alle velden correct ingevoerd.


+31(0)596 - 61 77 61 | info@wijzijnalert.nl Contact
Inschrijven voor de nieuwsbrief: