Bedrijfsnoodplan op papier

Bedrijfsnoodplan

Alert is gespecialiseerd in het organiseren van en ondersteunen bij ontruimingsoefeningen en het opstellen ontruimingsplattegronden als onderdeel van het bedrijfsnoodplan.

Het bedrijfsnoodplan is verplicht wanneer men een brandmeldinstallatie heeft en wenselijk wanneer een organisatie zo groot is dat niet iedereen met roepen bereikt kan worden. Het bedrijfsnoodplan geeft aan wat een organisatie moet doen in geval van calamiteiten.

Een bedrijfsnoodplan bestaat uit het BHV-plan en het ontruimingsplan. Hierin staan praktische zaken zoals:

  • Taken en bevoegdheden BHV-ers;

  • Wijze van ontruimen;

  • Vluchtwegen en verzamelplekken;

  • Brandbestrijdingsmiddelen en EHBO-middelen.

“Het intern noodplan wordt ten minste eenmaal per drie jaar beproefd, geëvalueerd en indien nodig gewijzigd” (Arbobesluit art. 2.5.c lid 3). Het advies is om jaarlijks een oefening te organiseren. Om op deze wijze het bedrijfsnoodplan te toetsen met de praktijk en waar mogelijk verbeteringen door te voeren.

Alert ondersteunt u graag bij de uitvoering van deze oefeningen.

Heeft u hulp nodig bij uw ontruimingsoefening of bij het opstellen van een ontruimingsplattegrond?
Neem contact met ons op.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op