Mannen doorlopen de risico inventarisatie

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Alert helpt bedrijven een praktisch uitvoerbare RI&E op te stellen die bijdraagt aan de veiligheid van de medewerkers.

Elk bedrijf dat werkzaamheden laat verrichten door personeel is verplicht om een RI&E uit te voeren. Alert kan u ondersteunen bij het opstellen van de RI&E of deze taak volledig voor u uit handen nemen. Wij zien de RI&E niet alleen als een document dat inzicht geeft in de risico’s op de werkplek. Het moet vooral praktisch uitvoerbaar zijn en zorgen voor een veilige werkplek voor de medewerkers (zoals ook is vastgelegd in artikel 5 van de Arbowet). De RI&E geeft een goede nulmeting en helpt bedrijven inzicht te krijgen in welke maatregelen er genomen moeten worden om veiliger en gezonder te kunnen werken.

Er zijn branche specifieke voorbeelden van RI&E’s beschikbaar, echter is de inhoud vaak beperkt en voor de betreffende organisatie niet toereikend. Geen enkel bedrijf is immers hetzelfde. De veiligheidskundigen van Alert kijken bij het opstellen van de RI&E naar het type bedrijf en zorgen ervoor dat de organisatie een compleet, maar praktisch document ontvangt dat aan alle eisen van de wetgeving voldoet.

Na het uitvoeren van een RI&E en het opstellen van een plan van aanpak moeten deze getoetst worden door een gecertificeerde arbeids- en organisatiekundige en/of arbeidshygiënist en/of hogere veiligheidskundige.

Hoe pakken wij de RI&E voor u aan?

Om een goede RI&E uit te kunnen voeren doorlopen wij de volgende stappen:

  • Er wordt een rondgang door het bedrijf gemaakt;

  • We houden meerdere interviews om een goed beeld van de organisatie te krijgen;

  • We werken aan de hand van een vragenlijst gestructureerd alle onderwerpen binnen de RI&E af.

Al deze informatie wordt gebruikt in de RI&E en daaruit volgt een Plan van Aanpak.

De RI&E is een belangrijke stap om het bedrijf verder te ontwikkelen op het gebied van bedrijfsveiligheid en een belangrijke stap naar een veiliger en gezondere toekomst. Neem contact op voor meer informatie.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op