Gasmeetdeskundige aan het werk bij Alert

Stralings- en gasmeetdeskundigen

Onze deskundigen meten of er gevaarlijke stoffen en/of stralingen aanwezig zijn op uw locatie. Zo voorkomen wij dat deze stoffen schade kunnen toebrengen.

De deskundigen van Alert

Onze stralings- en gasmeetdeskundigen verzorgen metingen op basis van ioniserende straling. Daarnaast zijn zij inzetbaar voor het registreren en meten van o.a. aceton, benzeen, diesel, gasolie en hexaan.

Zij geven voorlichting en begeleiden bij complexe werkzaamheden het plan van aanpak. Advies over de juiste inzet van persoonlijke beschermingsgmiddelen (PBM’s) is hier onderdeel van.

Ook zijn deze deskundigen verantwoordelijk voor het vrijgeven voor eventueel extern reinigen van materialen, apparatuur, gereedschap en PBM’s. Belangrijk hierbij is het voorkomen van besmetting naar de omgeving. Wij adviseren u graag over de beste opties voor uw organisatie.

Advies over stralings- en gasmeetdeskundigen?

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op