Veiligheidsdeskundigen aan het werk

Veiligheidskundigen

Alert detacheert veiligheidskundigen met verschillende opleidingsniveaus. Zij zijn breed opgeleid en hebben meerdere jaren relevante werkervaring. Afhankelijk van de gewenste inzet functioneren onze veiligheidsprofessionals zelfstandig en op verschillende niveaus binnen uw organisatie.

Detacheren Hoger veiligheidskundige (HVK)

Bij het coördineren van complexe of grote projecten, en het beantwoorden van ingewikkelde vraagstukken, spelen onze HVK’ers een belangrijke rol. Hierin worden onderstaande taken samengevat in projecten op maat van uw veiligheidsvraag.

 • Beleidsmatige taken;

 • Coördinatie van projecten;

 • Ondersteuning van het management;

 • Opzetten en implementeren van procedures;

 • Opzetten en implementeren van arbozorgsystemen.

Detacheren Middelbaar veiligheidskundige (MVK)

Onze MVK’ers ondersteunen het (midden)kader van uw organisatie. Bijvoorbeeld bij onderhouds- en nieuwbouwprojecten. Al vanaf de voorbereiding spelen zij een belangrijke rol met Risico Inventarisaties en Evaluaties (RI&E), het opstellen van Taak Risico Analyses (TRA) en het houden van toolboxmeetings. Zij houden toezicht op veilig werken en voeren daarbij controles uit op onderstaande punten.

 • Gebruik afzettingen;

 • Vereiste werkvergunningen;

 • Uitvoeren van gasmetingen;

 • Kwaliteit van steigers en klimmateriaal;

 • Naleven van besloten ruimte procedures;

 • Dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

MVK’ers coördineren ook de inzet van veiligheidstoezichthouders en brandwachten. Bovendien verzorgen zij opleidingen en trainingen die zijn toegespitst op de wensen binnen uw organisatie.

Detacheren Integraal veiligheidskundige (IVK)

Een Integraal Veiligheidskundige opereert over de volle breedte van veiligheid. Hij/zij is niet alleen verantwoordelijk voor Arbo en fysieke veiligheid (health & safety), maar ook voor openbare orde en sociale veiligheid. Onze IVK’ers bewaken ook de juridische, financiële en organisatorische kanten van het beleid. Daarnaast is een IVK’er inzetbaar voor de coördinatie tussen verschillende veiligheidsdisciplines.

Detacheren Operationeel Veiligheidstoezichthouder (OVT)

De Operationeel Veiligheidstoezichthouders van Alert zijn ervaren veiligheidsprofessionals met toezichthoudende taken. Zij zijn getraind voor onderstaande rollen.

 • BHV’er;

 • EHBO’er;

 • Mangatwacht;

 • Gasmeetdeskundige;

 • Gebruik kleine blusmiddelen.

Meer weten over detachering veiligheidskundigen?

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op